Lộ Lộ khai trương lô tô Bình Dương, Vân lậu thách Châu Pha hát tone Dạ Thảo | Lô tô online Tân Thời