Linh Ảnh Đức Mẹ HCG La Mã Bến Tre được rước về DCCTSG

0
16Chương trình 3 ngày Tam Nhật tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn:
Ngày thứ nhất – Thứ 5, ngày 23 / 06 / 2016
Chủ đề: “Gia đình cùng đi với Mẹ Hằng Cứu Giúp trong hành trình đức tin.”
SÁNG
5g00 : Rước Linh Ảnh Đức Mẹ từ Trung Tâm Hành Hương La mã Bến Tre về Tu viện Sài gòn
12g00 : Tiếp đón Linh Ảnh về Nhà Nguyện Tu viện Sài gòn
CHIỀU
14g00 : Cầu nguyện trước Linh Ảnh tại Nhà nguyện Tu viện Sài gòn
17g30 : Rước Linh Ảnh tới Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Cầu nguyện
18g00 : Thánh lễ Đồng tế
19g30 : Cầu nguyện và việc kính Đức Mẹ trước Linh Ảnh
22g00 : Kết thúc ngày thứ nhất
Ngày thứ hai – Thứ 6, ngày 24 / 06 / 2016
Chủ đề “Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành trong đức tin với anh chị em sống đời thánh hiến.”
SÁNG
8g00 : Cầu nguyện – Hành hương – hoặc Thánh lễ
10g00 : Hành hương – Thánh lễ
CHIỀU
15g00 : Cầu nguyện – Chầu Thánh Thể
17g30 : Hành hương
18g00 : Thánh lễ Đồng tế
19g30 : Cầu nguyện và việc kính Đức Mẹ trước Linh Ảnh
22g00 : Kết thúc ngày thứ hai
Ngày thứ ba – Thứ 7, ngày 25 / 06 / 2016
Chủ đề “Cùng Mẹ Hằng Cứu Giúp loan báo Tin Mừng cho người nghèo.”
SÁNG
8g00 : Cầu nguyện – Hành hương – hoặc Thánh lễ
CHIỀU
14g00: Hành hương – Thánh lễ
16g00: Hành hương
16g30: Thánh lễ Đồng tế
18g30: Thánh lễ, (theo phụng vụ Chúa Nhật XIII thường niên)
19g30: Cầu nguyện và việc kính Đức Mẹ trước Linh Ảnh
22g00: Kết thúc ngày thứ ba
II
ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP VÀ BẾ MẠC NĂM THÁNH
Thứ 2, ngày 27 / 06 / 2015
Chủ đề “MẸ HẰNG CỨU GIÚP ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN CHÚA
TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN.”
SÁNG
4g45 : Rước Linh Ảnh trở về Trung Tâm La mã Bến Tre
8g00 : Cầu nguyện – Hành hương – hoặc Thánh lễ
10g00: Hành hương – Thánh lễ
CHIỀU
14g00: Cầu nguyện – Hành hương – hoặc Thánh lễ
17g30: Hành hương (Rước kiệu)
18g00: Thánh lễ Đồng tế
19g30: Diễn nguyện mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bế mạc Năm Thánh.

Nguồn: https://colpop.net

Xem thêm bài viết khác: https://colpop.net/giai-tri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here