Lan Ngọc hát sai nhạc Chi Dân nhưng Thúy Ngân "chịu trận" | 7 NỤ CƯỜI XUÂN! MÙA 3 – TẬP 3 | 7NCX