Kiwi Box S1 New 2017 – Giá tốt: 849.000đ tại Anh Hào Computer (xóm 3, Nguyễn Úy)