Kiên Giang: Xử phạt cô gái tung tin có người nhiễm Virus Corona ở Bệnh viện | THDT