KiA Cerato 2017 và KiA Forte 2011, số sàn, bản đủ, xe gia đình. Xe cũ chất lượng không hề cũ!!!