KHU ĐÔ THỊ PHÚC NINH TP BẮC NINH l BẢNG HÀNG BẢNG GIÁ CHÍNH THỨC 0981322882