Không khí lạnh tràn về – người mẫu ao làng Trang Vũ trình diện áo khoác mới