iPhone 6 LỖI WIFI YẾU, BẮT SÓNG WIFI KÉM, KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC WIFI