Hướng dẫn Photoshop CC: Cách tạo giọt nước đọng trên lá và Viết chữ lên kính nước.

0
23Video hướng dẫn tạo giọt nước đọng trên lá sử dụng công cụ Eliptical Marquee Tool, Gradient và sử dụng Layer style để tạo hiệu ứng bóng đổ cho giọt…

Nguồn:https://colpop.net/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here