How to make PASTRY CREAM/ CUSTARD FILLLING – NHÂN KEM TRỨNG

0
32(Bạn có thể xem phiên bản tiếng Việt phía dưới)
INGREDIENTS:
2 egg yolks
200ml warm milk (microwaved 50 seconds)
40gr sugar
20gr corn starch
20gr unsalted butter

Recipe:
1. In a bowl, add 2 egg yolks, 40gr sugar, mix well.
2. Add 20gr corn starch, continue mixing
3. Add 200ml warm milk little by little
4. Then cook it at medium high heat, keep stir until it thickens
5. Remove from heat, add 20gr unsalted butter
6. Cover and keep it in fridge until you are ready to use.
Nguyên liệu:
2 lòng đỏ
200ml sữa ấm (quay trong lò vi song 50 giây)
40gr đường
20gr bột bắp
20gr bơ nhạt
Cách làm:
1. Đánh 2 lòng đỏ với 40gr đường.
2. Sau đó cho tiếp 20gr bột bắp tiếp tục đánh
3. Cho từ từ 200ml sữa ấm vào
4. Vừa nấu vừa khuấy trên lửa vừa cho tới khi đặc
5. Nhấc khỏi bếp, cho 20gr bơ nhạt
6. Bọc màng bọc và giữ trong tủ lạnh đến khi dùng.

Nguồn:https://colpop.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here