HLV Fabio Lopez: Lẽ ra Thanh Hóa phải được hưởng Penalty trong Hiệp 1 | Vòng 1 – V.League 2020