HÌNH 89 ĐỨC PHẬT

1
37NAM MÔ THẬP PHƯƠNG PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ đề
Khi xả báo thân nầy.

Nguồn:https://colpop.net/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here