Hậu trường | Vân Trang biểu diễn ăn ớt nhưng không cay nhờ trái thần kỳ | VNTĐ Tập 71