Hai nhóm giang hồ chém nhau, 3 người bị thương | THDT