Giá đất ở Đà Nẵng “sốt” bất thường, khách đi mua đất đông như đi hội chợ