[Gcaothu] Garena tặng miễn phí Ilumia Thiên Nữ Áo Dài cho người chơi hay mất tiền mua?