GAM vs FL [VCS 2020 Mùa Xuân][18.04.2020][Chung Kết][Ván 5]