DROP TEST NOKIA 1280: ĐIỆN THOẠI BỀN NHẤT TRÁI ĐẤT????