Điều trị thoái hóa, gai cột sống, đau thần kinh tọa cho bác Nguyễn Thị A