Đấu trường võ nhạc | Minh Tú, John Huy Trần, Thúy Vân, Gemma Nguyễn xúm xính trong áo dài đón Tết