Đà Nẵng bác bỏ tin đồn có du khách nhiễm virus Corona nhập cảnh | THDT