Cướp Đất Kỳ 1: Cướp Đất Tại Xã Hạ Long, Vân Đồn Quảng Ninh