Chú hàng xóm bán đất vườn cây ăn trái xum xuê sát ranh nhà mình ở Bà Rịa nè (ĐÃ BÁN)