Chợ Long Biên | 1 đêm náo nhiệt tại khu bán đồ hải sản