Chợ Đồng Xuân Hà Nội – Cái gì cũng có, kể cả là Kim Cương