Chiến sĩ cứu hỏa liều mình cứu người, nhường mặt nạ dưỡng khí cho nạn nhân | Alo 114 | ANTV