Cập nhật dịch Covid-19 (14/3): Miễn cách ly 700 kỹ sư Samsung; phong tỏa C.Cư Hòa Bình Q10 – SG