Cặp đôi TRẺ QUẤN CHẶT KHÔNG RỜI khiến Quyền Linh PHẢI NGỒI CHỜ ĐỢI, Cát Tường TRÁNH ĐI CHỔ KHÁC