Cả showbiz thương xót vô cùng khi NTK Ken Nguyễn ra đi đột ngột – Tin tức 368