Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ cho xuất khẩu gạo trở lại | THDT