(Bình luận) Liệu LongK có chiếm cho mình giải thưởng 50$ và thể lệ giải thưởng mới.