Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại: Dấu hiệu, nguyên nhân và cách chữa