Bệnh nhân thứ 61 mắc COVID-19 là người Ninh Thuận về từ Malaysia