Bất Động Sản Quy Nhơn Năm 2020, Tp. Quy Nhơn Đang Tập Trung Phát Triển Mạnh Khu Vực Này