Bất động sản Bắc Ninh – Bán lô đất Đông Nam làn 2 Bình Than giá 870 triệu