Báo Trung Quốc gọi nón lá áo dài Việt Nam là 'phong cách Trung Quốc'