Bánh phồng tôm Sóc Trăng chứa 70% thịt tôm đất nhưng không hề tanh