Bánh Cuốn Trứng, Trứng Ốp La 5 người bán không xuể ở Sài Gòn