Bánh cuốn Hòa 35 năm hút khách với cuốn bánh "bự chảng" siêu ngon ở Sài Gòn – Gofood vn