Bán Nhà 1ty7 Tại Xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa