Bán đất ở Phước Đồng Nha Trang 1.918 m2, giá: 5 triệu 1m2