Bán Đất Nền 270M Đường Phú Nông – Xã Vĩnh Ngọc – Nha Trang