Bán đất Đường Số 27,Tân Quy,Hồ Chí Minh,Quận 7,Hồ Chí Minh,Việt Nam