Bài thuốc trị Hạch Cổ,Tổ Đỉa,Phong Tê Thấp rất hay. PHAN HẢI Channel.