Bài thuốc dân gian chữa bệnh abidan và vim họng – hiếu channel