Bài thuốc chữa bệnh lao phổi, viêm phế quản,ho lâu ngày và có nhiều đàm ở cổ rất hay.