Bà thơ áo dài phố, chủ xưởng may áo dài lớn nhất miền bắc