APEX LEGENDS 2: TÔI CHƯA CHƠI CÁI GAME NÀO NÓ KHÓ NHƯ THẾ NÀY :(( CHẾT LIÊN TỤC Ạ!!!!!