Anh Xin Lỗi Bản Thân Vì Trót Yêu Em Quá Nhiều, Để Khi Người Phản Bội Anh Chẳng Có Tư Cách Để Níu Kéo